Η Εταιρία

ALMAN SPORT ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
12 ΧΜΛ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ & ΦΑΒΙΕΡΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ. : 18541
ΑΦΜ : 999311982 ΔΟΥ:ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ